Category Archives: Beskidy

Przejście ze Stroń do Makowa

Jest to najkrótsza piesza wędrówka ze st. kol. Stronie do Makowa, chociaż prowadzi poprzez dwa poprzeczne grzbiety — Chełmu i Makowskiej Góry — i umożliwia zapoznanie się z krajobrazem Beskidu Średniego; ma ona tę wadę, że traci się na wysokości

Z Zembrzyc przez Mioduszynę i Makowską Górę

Bez znaków, później żółte, ok. 5 g. Z przyst. kol. idziemy na pd. wsch. do widocznych za Skawą Zembrzyc. Minąwszy kościół kierujemy się dalej na pd. wsch., podchodząc polną ścieżką aż do brzegu lasu, a następnie lasem na Mioduszynę (638

Z Suchej przez Mioduszynę i Makowską Górę

Bez znaków, później zn. żółte, ok. 4,75—5 g. Z rynku idziemy szosą w kierunku Makowa, przekraczamy tor kol. i most na Skawie i zaraz na zakręcie szosy opuszczamy ją i zaczynamy podejście ku pn. wsch. poprzez pola i laski ku

Z Juszczyna przez Zwalisko

Bez znaków, ok. 3,5 — 4 g. Z przyst. kol. idziemy szosą na pd. wsch. ok. 2 km od wylotu wsi Juszczyn. Tu skręcamy w lewo kierując się drogą polną na wsch. ku Skawie, którą przechodzimy kładką; następnie podchodzimy w

Z Jordanowa

Zn. niebieskie, ok. 4,25— 4,75 g. Z rynku schodzimy ul. Świerczewskiego, a potem drogą w kierunku Chroba- czego wspólnie ze zn. żółtymi (nr 313) ok. 1 km. Następnie skręcamy w lewo (zn. żółte idą dalej drogą do Chrobaczego), przekraczamy potok

Z Makowa

Zn. żółte, ok. 3,25 —3,5 g. Ze st. kol. kierujemy 302 się wspólnie ze zn. zielonymi (nr 308) do głównej drogi i rynku, a następnie obok kościoła podchodzimy na pn. jezdną drogą, wiodącą do Budzowa. Drogą tą pniemy się stokiem

Z Kotonia

Zn. żółte, ok. 2,25—3 g. Ze szczytu na zach. do polanki Chłopskie (bez zn. 1/4 g.). Stąd na zach. od Kotonia koło źródła (wiodą doń zn. białe) idziemy wspólnie ze zn. zielonymi (nr 309) ku zach. na polanę J aworzyny.

Z Kalwarii Lanckorony

Zn. niebieskie, ok. 4,5 —5 g. Ze st. kol. idziemy szosą do pot. Cedron, poza którym polną drogą na pd. wsch. poprzez wzgórze (376 m) i lasem podchodzimy na Górę Lanckorońską. Znaki nasze łączą się tu ze zn. żółtymi (nr

Koskowa Góra

W ciągnącym się od dol. Skawy znad Suchej aż do dol. Raby nad Pcim długim grzbiecie, wznoszą się, obok licznych pomniejszych, trzy wybitne szczyty: Koskowa Góra (874 m), Parszywka (848 m) i Kotoń (868 m). Z nich wszystkich Koskowa Góra

Z Kalwarii Lanckorony

Zn. niebieskie, później czerwone, ok. 4 g. Zest. kol. Kalwaria Lanckorona do Lanckorony, a następnie do skrzyżowania ze zn. czerwonymi na grzbiecie Babicy szlakiem nr 300. Stąd w lewo grzbietem za zn. czerwonymi (nr 295) ku szczytowi.