Dolina Kościeliska

W. Eljasz nazywa ją „szczytem piękności dolin wapieniowych” (1875), J. Chodorowicz „perłą Tatrów“ (1882), a Z. Urbanowska — „najdziwniejszą, jaką można sobie wyobrazić, fantazją natury” (1903). Jest ona doliną walną o długości 8 km i powierzchni 34 km2 (drugie miejsce

Przez Dolinę Lejową

Dolina tamie należy do najciekawszych, na szlaku wiodącym jej dnem rzadko więc widuje się turystów. Obecnie jedną z jej atrakcji zaczyna być zachowane tu pasterstwo. Długość szlaku 3,5 km (z Kir 5 km), różnica wzniesień 200 m —1.10 godz. (-J.55

Na Iwaniacką Przełęcz i Ornak

Wycieczka piękna krajobrazowo, zwłaszcza w partii grzbietowej Ornaku. Łączona bywa z wejściem na Kominiarski Wierch lub Starorobociański. Na trasie brak wody, nie należy zapomnieć o manierce. Na Iwaniacką Przełęcz zn. żółte — 2,7 km i 420 m wzniesienia, 1.30 godz.

Liptowską Granią

Obfitująca w piękne widoki wędrówka grzbietem głównym — od Wołowca po Raczkową Przełęcz, znana już wyprawom T. Chałubińskiego. Świetne studium orografii Tatr Zachodnich. Ostoje kozic — pożądana całkowita cisza. Długość szlaku 6,5 km, suma podejść 700 m, suma zejść 800

Na starobociański szczyt

Przejście przez interesującą Doi. Starej Roboty na najwyższy i najpiękniejszy szczyt polskich Tatr Zachodnich. Od schroniska Blaszyńskich 5 km, 1130 m wzniesienia. Na Siwą Przełęcz 3godz. (2.10godz.), na Starorobociański 4.15 godz. (J.3 godz.). Zn. czarne, zielone i czerwone. Sprzed schroniska

Trzydniowiański przez Jarząbczą

Na niezwykłe piękno panoramy z Trzydniowiańskiego Wierchu zwrócił uwagę już M. Zaruski (1912), jej wartości geograficzno-dydaktyczne podkreśla S. Berezowski (1954). Wycieczka półdniowa, b. zajmująca. Długość szlaku 4,5 km, 640 m wzniesienia — 2.30 godz. (1.45 godz.). Zn. czerwone. Sprzed Schroniska

Na Wołowiec przez Chochołowską Wyżnią

Szlak całkowicie odmienny charakterem od opisanego wyżej, wolny od strat wysokości i przez to dogodniejszy. Nadaje się zwłaszcza do zejścia ze szczytu. Odległość 5 km, 945 m różnicy wzniesień — 3 godz. (1.2.15 godz.). Zn. zielone. Od schroniska PTTK (1148

Przez długi upłaz na Wołowiec

Graniczny masyw Wołowca wznosi się w narożu Tatr Polskich, Orawskich i Liptowskich, dzięki czemu należy do najwspanialszych widokowo wyniosłości całych Tatr Zachodnich. Szlak wiedzie panoramicznym grzbietem — linią wododziału europejskiego. 6,8 km, 910 m różnicy wzniesień — 3.30 godz. (2.30godz.).

Na Bobrowiec

Szlak aktualnie zamknięty dla polskich turystów — można go przebyć jedynie bawiąc za granicą, w Tatrach Orawskich. Licząc od Schroniska Chochołowskiego 2,5 km, 500 m wzniesienia — 2.15 godz. (1.30 godz.). Znaki pod przełęcz żółte, dałej zielone. Widok z Bobrowca

Przez Dolinę Chochołowską

Skłonni do wygód turyści rozpoczynają wycieczkę od Hucisk (PKS), chcąc jednak dobrze poznać dolinę, trzeba ją przemaszerować w całości. Z Roztok do wylotu 2 km — 25 min. (25 min.), od wylotu do schroniska 6,5 km i 225 m różnicy